Predsednik OZVVS Brda 2012-2020

Na ustanovne zboru 03.02.2012 OZVVS Brda je bil izvoljen za predsednika Mitja Močnik.