NAJNOVEJŠE NOVICE IN DOGODKI

Dobrovo

Dr.Viktor VolčjakDR. VIKTOR VOLČJAK Na današnji dan 8. januarja 1987 je v Ljubljani, v 74. letu starosti, umrl dr. Viktor Volčjak, priljubljeni slovenski partizanski zdravnik,internist in sanitetni polkovnik, šef sanitete 9. korpusa, ustanovitelj legendarne bolnišnice »Franje«. Rojen je bil 15. septembra 1913 v Vir-mašah, večji del življenja pa je preživel v Ljubljani, kjer je hodil tudi v šolo. Gimnazijo je končal leta 1932 v Šentvidu pri Ljubljani. Na medicinsko fakulteto seje vpisal v Ljubljani, med leti 1934 in1937 pa je študiral v Zagrebu, kjer je tudi diplomiral leta 1938. Kot zdravnik se-kundarij je med leti 1939 in 1941 služboval na Ptuju, nato je delal krajši čas v Medvodah, dokler ni avgusta 1941 prišel v Žiri in odprl privatno prakso. Ranjenim in bolnim partizanom je pomagal že od začetka leta 1943, novembra tega leta pa je odšel k partizanom na Cerkljansko. Tu je prevzel skrb za ranjence Triglavske oziroma 31. Divizije NOVJ. Po nemški ofenzivi »Traufe«, novembra 1943, se je odločil, da zgradijo v slikoviti in divji soteski Pasice blizu Cerknega skrito partizansko bolnišnico, kije kasneje dobila ime »Franja« (po naslednji zdravnici in upravnici te bolnišnice dr. Franji Bojc-Bidovec). Po njegovi zaslugi so zrasli tudi oddelki bolnišnice na škofjeloškem območju, tako oddelka C in D na področju Davče. Dr. Volčjak je bil v bolnišnici do začetka januarja 1944, ko je bil imenovan za sanitetnega referenta in kasneje za šefa sanitetnega odseka 9. korpusa. Jeseni1944 ga je štab 9. korpusa poslal na zelo zahtevno območje — v Goriška Brda, kjer je organiziral tri partizanske bolnišnice. Na Kambreškem je bolnišnica nosila ime »Jakob Završnik«, po Volčja-kovem literarnem psevdonimu. V gimnazijskih letih je namreč spisal tudi nekaj krajših leposlovnih prispevkov, ki jih je podpisal s tem psevdonimom. Po osvoboditvi je najprej, v letih 1946 in 1947, upravljal ljubljansko vojno bolnišnico 4. armade, potem je bil nekaj časa pomočnik načelnika za sanitetni pouk v sanitetni upravi Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu. Specializacijo iz interne medicine je končal na interni kliniki Rebro v Zagrebu v letih1949 do 1952, do leta 1956 pa je vodil zagrebško vojaško bolnišnico 5. Armadnega področja. Tu je tudi doktoriral iz vojaškega zdravstva. Leta 1956 se je vrnil v Ljubljano za načelnika internistike v vojaški bolnišnici, kjer je delal do upokojitve. Dr. Viktor Volčjak se je z vso resnostjo posvetil tudi prispevkom k zgodovini partizanskega zdravstva. Bil je urednik oziroma sodelavec pri urejanju številnih zbornikov dokumentov o partizanskem zdravstvu med narodnoosvobodilno vojno v Jugoslaviji (uredil je Zbornik dokumentov vojne sanitete SFRJ) in Sloveniji, bil je tudi sodelavec sekcije za zgodovino partizanskega zdravstva Slovenskega zdravniškega društva in predsednik Domicilnega odbora borcev in ranjencev SVPB »Franje«. OZVVS Brda, iz časopisja 1987,zapisal Franc Podnar

NAJNOVEJŠE IZ MULTIMEDIJE