Kratek opis

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je najprej delovalo kot prva sekcija OZVVS »Veteran« Nova Gorica ustanovljena na gradu Dobrovo leta 2001. Prvi predsednik sekcije Brda je bil Mitja Močnik, za njima pa sta vodenje sekcije do leta 2012 prevzela do takrat podpredsednik sekcije Davorin Korenjak in kasneje član predsedstva ter podpredsednik sekcije Aleš Simčič.

Na samostojno pot kot območno združenje so stopili s potrditvijo veteranov na volilnem občnem zboru na Dobrovem 3. 2. 2012. Za predsednika je bil izvoljen Mitja Močnik, ki združenju predseduje še danes. OZVVS Brda je bilo potrjeno in sprejeto pod okrilje Zveze veteranov vojne za Slovenijo na glavnem zboru ZVVS v Zagorju 13. 4. 2013. Prvi večji svečan dogodek v okviru združenja je bilo razvitje prapora OZVVS Brda na gradu Dobrovo 31. maja 2013, ko je iz rok predsednika ZVVS g. Ladislava Lipiča prejel prapor predsednik združenja Mitja Močnik in ga predal v varstvo praporščaku združenja Borisu Simčiču.

V istem letu je združenje podpisalo pogodbo z občino Brda o izvedbi projekta Pot miru prve svetovne vojne od Alp do Jadrana in na območju Goriških Brd v dveh letih uredilo in obnovilo številne ostaline prve svetovne vojne na območju Brd predvsem pa na Sabotinu in vse primerno označilo z informativnimi tablami in smernimi količki.

Združenje zelo dobro sodeluje tako z občino in drugimi ustanovami v okviru občine Brda in navzven kot z drugimi sorodnimi veteranskimi organizacijami iz celotne Slovenije, z ZZB NOB, policijsko veteransko organizacijo SEVER, Zvezo slovenskih častnikov in drugimi.

Danes društvo šteje čez dvesto članic in članov in nadaljuje s številnimi aktivnostmi in dogodki tako v okviru občine Brda kot izven nje. Dne 28. maja 2016 je v okviru 2. pohoda po Poti miru v občini Brda svečano otvorilo obeležje slovenske zgodovine »Slovenija 1991« v Vrhovlju pri Kojskem kjer sta župan občine Brda g. Franc Mužič in predsednik ZVVS g. Ladislav Lipič posadila potomko najstarejše slovenske lipe, najevsko lipo ob 25. letnici samostojne Slovenije.

 

 Mitja MOČNIK
 predsednik OZVVS Brda