Zemeljska dela pri obeležju na vpadnici za Sabotin

Vpadnica na Sabotin

Dne 14.02.2022 se je dovažalo mankajočo zemljo ter urejalo zemljiška dela pri obeležju na Sabotinu.

Delo so vodili Jadran Bajt, Zlatko Lipicer, Boris Simčič ter Simon Sirk z kopačem.