Tradicionalni dvig zastave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Sabotinu

Sabotin

Spoštovani! 

Dan, ko smo Slovenci enotno rekli DA in dobili svojo državo, je dan, ki ga lahko s ponosom proslavljamo, lahko nam je v navdih in nas vsako leto znova spomni, da smo hvaležni za svojo čudovito Slovenijo, jo cenimo in skupaj ustvarjamo državo tudi za naše zanamce. Za njeno uresničitev pa je bil potreben čas, čas ki je dozorel ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ideja se je končno uresničila na  decembrskem referendumu leta 1990, ko smo dozorelo narodovo identiteto okronali z odločitvijo, da želimo živeti v lastni državi.

Naša odločitev pred tridesetimi leti je bila težka, vendar pravilna. Z voljo in odločnostjo smo se skupaj uprli negotovosti in dihali za iste cilje in znali preseči delitve na naše in vaše. Zato se lahko danes s ponosom spominjamo naše razburkane polpretekle zgodovine.
Danes se živi bolje, kot se je živelo pred trema desetletjema, odprle so se nove perspektive, tudi če jih zaradi korona krize težje prepoznavamo. Kriza je razgalila številne pomanjkljivosti in napake, ki so z nami že dolgo. Danes imamo priložnost in dolžnost, da vse te pomanjkljivosti odpravimo, da vzpostavimo učinkovite mehanizme pravne države, zagotovimo solidarnost in spodbudimo ustvarjalnost, podjetnost in državljanski pogum.

Slediti moramo sodobnim trendom in izzivom in skupaj z mladimi oblikovati nove vizije, hkrati pa ne smemo pozabiti na občutek za ljudi in vztrajnost, ki ga poseduje starejša generacija. Človeški kapital je torej največji kapital naše družbe in prav je, da mu namenimo dostojno mesto, to lahko dosežemo le s sodelovanjem na vseh področjih.

V zgodovini smo že večkrat dokazali, da smo marljiv, trdoživ in uporen narod. Danes je to upornost potrebno spet usmeriti v skupne cilje. V sobivanje, sodelovanje, boljšo povezanost regije s preostalo Slovenijo, s tem pa boljše pogoje za nove naložbe in nova delovna mesta. V boljšo organiziranost, da uresničimo priložnosti, ki jih naša občina ima v turizmu, gospodarstvu in kmetijstvu.

Ne bojmo se odpiranja svetu, ampak v svojem znanju, inovativnosti in vrednotah črpajmo samozavest, ali kot pravi Walt Disney: “Vse sanje se nam uresničijo, če imamo dovolj poguma za njihovo uresničevanje.”Želim nam, da bomo v letu 2022 uspešnejši, složnejši in da bomo znali ustvariti še bolj prijetno okolje za delo in druženje. 

Spoštovane in spoštovani, ob državnem prazniku, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, vam iskreno čestitam, ob tem pa vam želim veliko samozavestnih ciljev in izzivov v prihajajočem letu. 
                     

Predsednik OZVVS Brda Jože Abramič