Svečano razvitje prapora OZVVS Brda

Dobrovo

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo se je ustanovilo iz sekcije Brda, ki je bila pod okriljem OZVVS Veteran Nova Gorica 3. 2. 2012 in potrjeno na glavnem zboru ZVVS v Zagorju 13. 4. 2013.

Zadnje dejanje na poti samostojnosti OZVVS Brda se je odvilo v okviru programa praznika Občine Brda v petek, 31. maja v viteški dvorani dobrovskega gradu. Prisotni so bili predstavniki in praporščaki OZVVS Ajdovščina – Vipava, Cerkno – Idrija, Gornje Posočje, Kanal, »Veteran« Nova Gorica, Policijskega veteranskega društva Sever, krajevnih organizacij in Združenja borcev za vrednote NOB Dobrovo, Kojsko in Medana.

Predsednik OZVVS Brda, Mitja Močnik je v svojem nagovoru pozdravil predsednika ZVVS generala Ladislava Lipiča, častnega predsednika ZVVS in predsednika OZVVS »Veteran« Nova Gorica polkovnika Srečka Lisjaka, sekretarja ZVVS Mitjo Jankoviča, predsednika PO Severne Primorske in predsednika OZVVS Kanal Jožeta Veluščka, župana Občine Brda Franca Mužiča, ter ostale goste in predstavnike veteranskih organizacij.
Z minuto molka so se poklonili spominu na preminule člane OZVVS Brda

General Ladislav Lipič je v svojem nagovoru čestital novi organizaciji in ji zaželel uspešno delo. Poudaril je, da je do te odločitve prišlo na primeren način, v soglasju z vodstvom OZVVS »Veteran« Nova Gorica, v okviru katere je prej delovala briška sekcija. Zahvalil se je vsem, ki so v tem procesu sodelovali. Prisotne je pozval, da s podpisom podprejo zahtevo, da se v Zakon o vojnih veteranih vrne, kar je bilo zaradi krize veteranom odvzeto.

Župan Franc Mužič je menil, da je odločitev briških veteranov za samostojno OZVVS logična posledica tega, da je Občina Brda zaokroženo in specifično območje. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da so briški veterani prisotni na vseh spominskih slovesnostih in da dobro sodelujejo s KO ZB Brd. »Z razvitjem prapora pa je letošnjemu občinskemu prazniku dodan še poseben pečat. Želim vam veliko uspeha in dobrega sodelovanja s sosednjimi veteranskimi organizacijami,« je svoj nagovor sklenil župan.

Ob tej priliki sta predsednik Mitja Močnik in sekretar Jože Abramič podelila zahvalne listine posameznikom in organizacijam, ki so podprla delovanje in razvoj društva.

Proceduro razvitja prapora OZVVS Brda je opravil general Ladislav Lipič, ki je prapor razvil in ga predal predsedniku Mitji Močniku, ta pa ga je izročil praporščaku OZVVS Brda Borisu Simčiču.
V kulturnem programu so sodelovali: Kaja Markočič in Dominik Rusjan z recitacijama ter Aleks Vuga in Jure Korenjak, učenca glasbene šole Pro Musica Dobrovo v spremstvu učitelja Radovana Kokošarja. Moderatorka programa je bila Andreja Benedetič.


Tekst: Milena Beguš in Mitja Močnik
Fotografije: Andrej Colja