Spomin na žrtve pri Petrnelu smo opravili v duhu COVID-19

Peternel