Prevzem praporja OZVVS BRDA 20.05.2013

Goriška Brda