Člani OZVVS Brda vzdržujejo Pot miru na Sabotinu in območju Brd

Sabotin, Brda

V sklopu projekta Poti miru h kateremu je pristopilo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brda leta 2013 v sodelovanju z Občino Brda in TIC Brda člani združenja nadaljujejo z deli in vzdrževanjem ostalin prve svetovne vojne na območju občine Brda in Sabotina. Tudi v letošnjem letu se izvajajo delovne akcije predvsem z vzdrževanjem in nadaljnjim urejanjem nekdanjih strelskih jarkov na Sabotinu in pa z označevanjem Poti miru od Alp do Jadrana z rdeče-črno markacijo, ki označuje Pot miru.

Veterani z Brd tudi odlično sodelujejo s skrbnikom okrepčevalnice in muzeja na odprtem na Sabotinu Bogdanom Potokarjem in s skupnimi močmi urejajo ostaline prve svetovne vojne, ki so predstavljene v sklopu turistične ponudbe Sabotina. V sklopu urejanja Sabotina so briški veterani izdelali tudi osem večjih klopi, ki bodo nameščene na določenih točkah na Sabotinu namenjene pohodnikom in obiskovalcem, da posedejo v čudovitem ambientu Sabotina in prisluhnejo naravi, očem pa privoščijo pogled na slikovita Brda in Furlanijo. Dela se bodo nadaljevala še v prihajajočih mesecih, ko bodo ugodne vremenske razmere dopuščale delo na terenu.

Veteranke in veterani OZVVS Brda si želimo, da bomo z našim delom in odnosom do zgodovine in narave, ki nas obdaja navezali na nas še več članov, ki so bili udeleženci vojne za samostojno Slovenijo in podpornih članov predvsem mlajše generacije, da bomo lahko uresničevali zadane cilje in promovirali Brda tako doma kot drugje v Sloveniji in tudi čez mejo.


Fotografije in tekst: Mitja Močnik