Veterani OZVVS Brda aktivni v letu 2014

Brda
Veteranke in veterani OZVVS Brda smo v obdobju odkar je združenje na samostojni poti vsako leto bolj aktivni na različnih področjih tako z udeležbami na določenih svečanostih, proslavah in komemoracijah kot v sodelovanju s krajevnimi organizacijami NOB v Brdih in drugimi sorodnimi društvi. V preteklem letu smo izpolnili načrtovane naloge in se udeležili na številnih aktivnostih v Brdih, ki so se odvijale v Medani, Dobrovem, Šmartnem, Kojskem, Hruševlju, Cerovem, Kožbani in Gonjačah ter aktivnostih izven občine Brda na Kambreškem, v Tolminu, Morskem, Vogrskem, Dornberku, Števerjanu, Kanalu, Šempetru, Kobaridu, Rožni dolini, na Cerju na Krasu, na Sveti Gori, v Ljubljani, v Tolminu, na GEOSS-u in drugih lokacijah.